Post Thumb

Opieka serwisowa obejmuje

 • administrowanie (także zdalne) siecią komputerową
 • konfigurowanie stacji roboczych i serwerów
 • konfigurowanie drukarek, modemów i innych urządzeń peryferyjnych
 • zarządzanie systemem haseł użytkowników
 • okresowe sprawdzenie poprawności oraz wykonanie archiwizacji danych
 • w razie konieczności (uszkodzenie lub konserwacja) odebranie z siedziby firmy obsługiwanej sprzętu komputerowego (komputery, drukarki itd.), dostarczenie do wyspecjalizowanych punktów serwisowych i powtórna instalacja po naprawie lub konserwacji
 • pogotowie informatyczne dla zleceń incydentalnych i krytycznych
 • instalowanie nowego oprogramowania lub zmiana konfiguracji istniejącego (Microsoft Office: Word, Excel, itp.) z wyłączeniem specjalizowanych programów typu finansowo-księgowych, magazynowych
 • doradztwo i opiniowanie przy wyborze oraz zakupie przez Zleceniodawcę elementów systemu komputerowego
 • doradztwo, dobór, zakup i instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego
 • reprezentowanie Zleceniodawcy wobec innych dostawców oprogramowania, sprzętu i usług komputerowych w zakresie jakości świadczonych przez nich usług i dostaw
 • wspomaganie pracy w zespole (GROUPWARE)
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii systemu komputerowego Zleceniodawcy oraz zamówień na usługi i podzespoły, stała gotowość do pomocy w usuwaniu awarii systemu komputerowego Zleceniodawcy
 • odzyskiwanie danych, archiwizacja i kopie zapasowe
 • planowanie rozwoju informatycznego
 • konsultacje przy rozmowach z firmami trzecimi
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu (drukarki, laptopy)
 • świadczenie usług telefonicznej i zdalnej pomocy technicznej
 • audyt legalności oprogramowania, zabezpieczeń wewnętrznych
 • audyt stanu technicznego sprzętu i sprawności systemów informatycznych
 • prowadzenie projektów informatycznych Opiekę sprawujemy na zasadach ogólnych oraz w oparciu o pakiety serwisowe i umowy serwisowe. Umowy konstruowane są konkretnie pod danego klienta i w dopasowaniu do jego potrzeb.